Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Rozprávky Miroslava Sanigu

Ilustrácia druhu myšiak lesný myšiak lesný v atlase živočíchov

Ako myšiak Ostrozrak vystrašil myšku Hryzku Text a perokresby: Miroslav SANIGA

Myšiak Ostrozrak je dravý lesný vták. Má nielen zahnutý ostrý zobák, ale aj nabrúsené pazúry, ktorých sa najviac obávajú myši a ryšavky. Myšiak je trpezlivé vtáčie stvorenie, ktoré niekedy dokáže na vetve stromu presedieť bez pohnutia naozaj dlhú chvíľu a sliediť za korisťou pohybujúcou sa v tráve.

Ilustrácia 1Myšiak Ostrozrak - myšiak lesný

Poľana v dolinke Olinke je obľúbeným miestom poľovačky myšiaka Ostrozraka na lesné myši. Ako socha dokáže dlhé chvíľky vysedávať na starom vyschnutom strome uprostred lúky. A keď sa ponad ňu mihne jeho tieň, všetky lesné myšy, ktoré si dovtedy hovkali v tráve, sa rozpŕchnu na všetky strany. Potom čušia vo svojich skrýšach úplne bez pohnutia a boja sa vystrčiť z nory čo i len ňufák.  Teraz sa začala hra na to, kto vydrží dlhšie zotrvať bez pohybu na svojom mieste. Ak myši, tak si zachránia holé životy. Ak myšiak Ostrozrak, tak jedna z nich skončí v jeho ostrých pazúroch a o chvíľu aj v bruchu.

Myšiak Ostrozrak už dlhú chvíľu vysedával na konári, avšak v tráve Ave nebolo vidno nijakú myšku.

- Ešte chvíľu počkám, možno predsa len myši nevydržia čušať v skrýšach a ukážu sa, - pomyslel si myšiak Ostrozrak v duchu.

- Čo myslíte, sestričky myšičky, omrzelo už myšiaka Ostrozraka vysedávať a sledovať lúku? Čo keď odletel? - pýtala sa myška Hryzka.

- Neviem, ale niekto by sa mohol ísť presvedčiť, či tam ešte striehne, - navrhla ryšavka Hrdzavka.

- Ale kto z nás sa opováži vytrčiť ňufák z nory? - spýtal sa ich hrdziak Hrdzošík, ktorý sa triasol už len pri pomyslení, že by to mal byť on.

- Hlási sa niekto dobrovoľne na prieskumnícku vychádzku? - opýtala sa myška Hryzka.

Nikto sa však nemal k činu. A tak sa myška Hryzka pobrala na prieskum pred noru sama. Ostatné myši a ryšavky ju však odhovárali: - Nechoď von, lebo skončíš v pazúroch myšiaka Ostrozraka.

- A vari sa vám tu chce trčať s prázdnymi bruchami, až kým nepríde noc? - spýtala sa myška Hryzka.

- Nechce, ale čo iné nám zostáva? - odvetili všetky myši svorne.

- Nebojte sa o mňa, dám si pozor, - upokojovala ich myška Hryzka. - Poznám tu ešte jeden tajný východ, kde ma myšiak Ostrozrak neuvidí.

A tak sa myška Hryzka pobrala potichu na obhliadku poľany. So strachom vytrčila ňufák z nory a vetrila ním na všetky strany. Keď sa jej zdalo, že vzduch je naozaj čistý a nič jej nehrozí, vykukla z diery. Zašuchotala však listami trávy Avy. V tej chvíli sa presne tým smerom obzrel myšiak Ostrozrak. Jeho bystrým očiam myška Hryzka neunikla. Uprene sa zadíval do jej guľatých očí.

Prísny pohľad myšiaka Ostrozraka myšku Hryzku tak vydesil, že zostala stáť ako skamenená. Vzápätí sa myšiak mohutnými rozmachmi krídel pustil prudkým letom na svoju obeť. Od hrôzy a preľaknutia sa myške Hryzke zježila srsť po celom tele. Keď sa myšiak dostal tak blízko, že už k myške vystieral ostré čierne pazúry, v poslednej chvíli precitla a zošuchla sa naspäť do diery. Na čelo jej vystúpil studený pot. Keď vystrašenú myšku Hryzku uvideli jej sestry, začali ju kriesiť. Podarilo sa im to veru až po hodnej chvíli. Keď sa prebrala, celá sa chvela. Nemohla zo seba dostať ani slovo. Až po nejakom čase sa jej roztancované srdce utíšilo a myška Hryzka mohla svojim sestrám myšiam a sesterniciam ryšavkám rozpovedať, ako takmer skončila v ostrých pazúroch myšiaka Ostrozraka.

V ten deň čušala myška Hryzka, ryšavka Hrdzavka i hrdziak Hrdzošík vo svojich podzemných norách, až kým nezačala tá najčiernejšia noc. Až za jej vlády sa opovážili vyliezť vonku a zháňať si čosi pod zuby, aby zahnali hlad. Aj potom sa však museli mať na pozore. Počas noci ich totiž môže na poľane prekvapiť kuvik Buvik, pôtik Okálik alebo sova Mudráčka. Tieto stvorenia prababičky Prírody vidia a počujú aj v noci, takže môžu kedykoľvek nepozornú myšku Hryzku, ryšavku Hrdzavku alebo hrdziaka Hrdzošíka poriadne vystrašiť.