Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Rozprávky Miroslava Sanigu

Ilustrácia druhu chriašteľ poľný / chrapkáč chriašteľ poľný / chrapkáč v atlase živočíchov

O chrapkáčovi Rapkáčovi Text a perokresby: Miroslav SANIGA

Lúčne zátišie v dolinke Olinke je domovom jedného podivného vtáčika. V kúte pod jarabinou Kristínou prebýva chrapkáč Rapkáč. Je to tajuplný tvor, ktorého doteraz ešte žiadne živé stvorenie lúky nezazrelo. Všetky vtáčiky a zvieratá však dobre poznajú jeho hlas, ktorý pripomína chrapkanie. Jeho volanie - rrrép-rrrép - zaznieva najvýraznejšie v noci, keď všetko ostatné vtáčie osadenstvo lúky stíchne. Chrapkáč Rapkáč sa stále ukrýva medzi steblami trávy a len veľmi nerád lieta ponad lúku. Nečudo, že ho doteraz žiaden živý tvor nezahliadol.

 

Raz sa to však predsa len podarilo prepelici Danici. Aj ona totiž býva počas noci hore. Bolo to počas svätojánskej noci, keď jasnou oblohou s naplno rozsvieteným lampášom putoval Mesiac Guliak. Prepelicu Danicu vtedy bolela hlava, a tak jej nebolo vôbec do spevu. Čušala preto učupená v tráve. No chrapkáč Rapkáč sa hlasno ozýval zo svojho dvora pod jarabinou Kristínou.

- Tak rada by som aspoň raz uvidela toho tajuplného chrapkáča Rapkáča, - povzdychla si prepelica Danica pri počúvaní jeho volania.

Chrapkáč Rapkáč sa vytrvalo ozýval. Okolo polnoci začula prepelica Danica iného chrapkáča. Vtedy ešte netušila, že o chvíľu sa jej splní sen.

Keď chrapkáč Rapkáč začul hlas iného chrapkáča, začal spievať ešte hlasnejšie.

- Čo tu má čo hľadať iný chrapkáč, - hundral si sám pre seba a už sa aj pustil pochodovať pomedzi trávu oproti votrelcovi. Rapkáč totiž nezniesol na svojej lúke v dolinke Olinke nijakého iného chrapkáča. O chvíľu opovážlivca našiel a uprostred lúky sa strhol neľútostný boj. Chrapkáče vyletovali oproti sebe a začali sa naháňať. Jeden druhého chcel vyduriť z lúky. Chrapkáčovi Rapkáčovi, ktorý sa tu usadil už pred niekoľkými rokmi, sa napokon podarilo vyhnať nevítaného votrelca. Na znak víťazstva sa začal hlasno ozývať. Prepelica Danica pozorovala so zatajeným dychom súboj dvoch tajnostkárskych chrapkáčov. Bol to pre ňu nevšedný zážitok, o akom sa jej ani len nesnívalo. Keď nadišiel deň, rozpovedala prepelica Danica svoj zážitok všetkým obyvateľom lúčneho zátišia dolinky Olinky.