Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  slimák záhradný slimák záhradný v atlase živočíchov

slimák záhradný Helix pomatia

Autor:
Viola Feketeová
Skupina:
crazy frogs
Zachytené dňa:
23. septembra 2010 14:30
Poznámka:

Slimáka som odfotila v parku Oždianskeho kaštieľa počas Envirokrúžku.

Fotografia  druhu  slimák záhradný