Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  slimák záhradný slimák záhradný v atlase živočíchov

slimák záhradný Helix pomatia

Autor:
PaedDr. Katarína Adamková
Skupina:
gymnáziumrv
Zachytené dňa:
2. mája 2010 15:55
Fotografia  druhu  slimák záhradný