Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  volavka popolavá volavka popolavá v atlase živočíchov

volavka popolavá Ardea cinerea

Autor:
Mgr. Hana Neoveská
Skupina:
Bobríci
Zachytené dňa:
12. novembra 2010 15:00
Poznámka:

Volavka popolavá lovila na brehu kanála, prítomnosťou človeka bola vyplašená a odletela na blízke pole. Odkiaľ sme ju mohli pozorovať.

Fotografia  druhu  volavka popolavá