Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  ropucha zelená ropucha zelená v atlase živočíchov

ropucha zelená Pseudepidalea viridis (Bufo viridis)

Autor:
Mgr. Natália Nôtová
Skupina:
crazy frogs
Zachytené dňa:
23. septembra 2010 14:17
Poznámka:

Ropuchu sme pozorovali na vychádzke do jesennej prírody v okolí školy v rámci envirokrúžku.

Fotografia  druhu  ropucha zelená