Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kyslička obyčajná kyslička obyčajná v atlase rastlín

kyslička obyčajná Oxalis acetosella

Autor:
RNDr. Renáta Sýkorová
Skupina:
Ježkovia
Zachytené dňa:
7. októbra 2010 13:19
Fotografia  druhu  kyslička obyčajná