Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  sýkorka bielolíca / veľká sýkorka bielolíca / veľká v atlase živočíchov

sýkorka bielolíca / veľká Parus major

Autor:
RNDr. Renáta Sýkorová
Skupina:
Ježkovia
Zachytené dňa:
7. októbra 2010 12:51
Poznámka:

Na dolnej časti hrubého kmeňa

Fotografia  druhu  sýkorka bielolíca / veľká