Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  straka čiernozobá straka čiernozobá v atlase živočíchov

straka čiernozobá Pica pica

Autor:
RNDr. Lívia Joppová
Skupina:
MLADÉ SVIŠTE
Zachytené dňa:
23. mája 2010 12:04
Poznámka:

S členom skupiny som našiel čiernobieleho vtáka a zistil som, že to je straka čiernozobá (Pica pica).

Fotografia  druhu  straka čiernozobá