Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  bocian biely bocian biely v atlase živočíchov

bocian biely Ciconia ciconia

Autor:
RNDr. Lívia Joppová
Skupina:
MLADÉ SVIŠTE
Zachytené dňa:
24. júna 2010 7:19
Poznámka:

Dňa 24.6. som sa vybral s dedkom na bicykli. Dedko zrazu videl niečo biele. Ja som hneď zistil že je to Bocian Biely.

Fotografia  druhu  bocian biely