Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  slimák záhradný slimák záhradný v atlase živočíchov

slimák záhradný Helix pomatia

Autor:
RNDr. Renáta Sýkorová
Skupina:
Ježkovia
Zachytené dňa:
29. augusta 2010 16:13
Poznámka:

vajička

Fotografia  druhu  slimák záhradný