Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  veverica stromová veverica stromová v atlase živočíchov

veverica stromová Sciurus vulgaris

Autor:
RNDr. Renáta Sýkorová
Skupina:
Ježkovia
Zachytené dňa:
20. júla 2010 0:00
Fotografia  druhu  veverica stromová