Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  slepúch lámavý slepúch lámavý v atlase živočíchov

slepúch lámavý Anguis fragilis

Autor:
RNDr. Renáta Sýkorová
Skupina:
Ježkovia
Zachytené dňa:
20. júla 2010 6:51
Poznámka:

lenivý slepúch sa ľahko fotí

Fotografia  druhu  slepúch lámavý