Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  myšiak lesný myšiak lesný v atlase živočíchov

myšiak lesný Buteo buteo

Autor:
RNDr. Renáta Sýkorová
Skupina:
Ježkovia
Zachytené dňa:
20. júla 2010 2:14
Poznámka:

Krúžiace myšiaky

Fotografia  druhu  myšiak lesný