Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kyslička obyčajná kyslička obyčajná v atlase rastlín

kyslička obyčajná Oxalis acetosella

Autor:
Mgr. Elena Raždíková
Skupina:
Veveričky
Zachytené dňa:
5. mája 2010 15:53
Fotografia  druhu  kyslička obyčajná