Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  slimák záhradný slimák záhradný v atlase živočíchov

slimák záhradný Helix pomatia

Autor:
Mgr. Elena Raždíková
Skupina:
Veveričky
Zachytené dňa:
5. mája 2010 16:55
Fotografia  druhu  slimák záhradný