Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  žltochvost domový žltochvost domový v atlase živočíchov

žltochvost domový Phoenicurus ochruros

Autor:
Bianka Bosáková
Skupina:
Ježkovia
Zachytené dňa:
15. júna 2010 15:57
Poznámka:

Jedinec na dopravnej značke

Fotografia  druhu  žltochvost domový