Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  svrček poľný svrček poľný v atlase živočíchov

svrček poľný Gryllus campestris

Autor:
PaedDr. Gabriela Rendlová
Skupina:
Profesionáli
Zachytené dňa:
29. apríla 2010 9:03
Fotografia  druhu  svrček poľný