Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Autor:
PaedDr. Gabriela Rendlová
Skupina:
Profesionáli
Zachytené dňa:
29. apríla 2010 9:24
Poznámka:

Lúka blízko lesa rozrytá diviakom.

Fotografia  druhu  diviak lesný