Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  poniklec slovenský poniklec slovenský v atlase rastlín

poniklec slovenský Pulsatilla slavica

Autor:
RNDr Danica Božová
Skupina:
Sviťania z Mierovky
Zachytené dňa:
28. mája 2010 12:42
Poznámka:

Odkvitnutý s listami

Fotografia  druhu  poniklec slovenský