Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  hrdlička záhradná hrdlička záhradná v atlase živočíchov

hrdlička záhradná Streptopelia decaocto

Autor:
PaeDr. Mária Eliašová
Skupina:
Ochrankovia
Zachytené dňa:
21. apríla 2010 13:15
Poznámka:

Tento párik sa mi podarilo zachytiť v období hniezdenia

Fotografia  druhu  hrdlička záhradná