Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  srnec lesný  srnec lesný v atlase živočíchov

srnec lesný Capreolus capreolus

Autor:
PaeDr. Mária Eliašová
Skupina:
Ochrankovia
Zachytené dňa:
18. marca 2010 13:51
Fotografia  druhu  srnec lesný