Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  slimák záhradný slimák záhradný v atlase živočíchov

slimák záhradný Helix pomatia

Autor:
PaeDr. Mária Eliašová
Skupina:
Ochrankovia
Zachytené dňa:
1. mája 2010 14:15
Fotografia  druhu  slimák záhradný