Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  bažant poľovný bažant poľovný v atlase živočíchov

bažant poľovný Phasianus colchicus

Autor:
PaeDr. Mária Eliašová
Skupina:
Ochrankovia
Zachytené dňa:
1. mája 2010 13:05
Fotografia  druhu  bažant poľovný