Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  králik divý králik divý v atlase živočíchov

králik divý Oryctolagus cuniculus

Autor:
PaeDr. Mária Eliašová
Skupina:
Ochrankovia
Zachytené dňa:
14. apríla 2010 15:10
Fotografia  druhu  králik divý