Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  poniklec slovenský poniklec slovenský v atlase rastlín

poniklec slovenský Pulsatilla slavica

Autor:
Mgr. Darina Bergmannová
Skupina:
Lastovičky
Zachytené dňa:
31. marca 2010 9:31
Fotografia  druhu  poniklec slovenský