Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  sýkorka belasá sýkorka belasá v atlase živočíchov

sýkorka belasá Parus caeruleus

Autor:
RNDr. Renáta Sýkorová
Skupina:
Ježkovia
Zachytené dňa:
27. apríla 2010 13:25
Fotografia  druhu  sýkorka belasá