Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  žltochvost domový žltochvost domový v atlase živočíchov

žltochvost domový Phoenicurus ochruros

Autor:
RNDr. Renáta Sýkorová
Skupina:
Ježkovia
Zachytené dňa:
2. apríla 2010 9:19
Poznámka:

samička

Fotografia  druhu  žltochvost domový