Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  holub skalný (domestikovaná forma) holub skalný (domestikovaná forma) v atlase živočíchov

holub skalný (domestikovaná forma) Columba livia, f.domestica

Autor:
Michal Košút
Skupina:
MLADÉ SVIŠTE
Zachytené dňa:
2. apríla 2010 15:46
Poznámka:

holub pri našej škole

Fotografia  druhu  holub skalný (domestikovaná forma)