Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  srnec lesný  srnec lesný v atlase živočíchov

srnec lesný Capreolus capreolus

Autor:
Ema Kolejová
Skupina:
Lesná Sparta
Zachytené dňa:
14. júla 2014 20:22
Fotografia  druhu  srnec lesný