Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Autor:
Ema Kolejová
Skupina:
Lesná Sparta
Zachytené dňa:
20. mája 2016 21:25
Fotografia  druhu  diviak lesný