Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Rod pohánkovec – pohánkovec japonský, p. český a p. sachalinský rod pohánkovec – pohánkovec japonský, p. český a p. sachalinský v atlase inváznych rastlín

rod pohánkovec – pohánkovec japonský, p. český a p. sachalinský Fallopia japonica, Fallopia x bohemica, Fallopia sachalinensis

Autor:
Gréta Csere
Skupina:
helianthus1
Zachytené dňa:
25. októbra 2016 8:51
Fotografia  druhu  Rod pohánkovec – pohánkovec japonský, p. český a p. sachalinský