Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Rod pohánkovec – pohánkovec japonský, p. český a p. sachalinský rod pohánkovec – pohánkovec japonský, p. český a p. sachalinský v atlase inváznych rastlín

rod pohánkovec – pohánkovec japonský, p. český a p. sachalinský Fallopia japonica, Fallopia x bohemica, Fallopia sachalinensis

Autor:
Anna Cabuková
Skupina:
Veveričky
Zachytené dňa:
14. septembra 2016 13:10
Poznámka:

Pohánkovec sa veľmi rozšíril okolo potoka, nepoškodil ho ani silný jarný mráz.

Fotografia  druhu  Rod pohánkovec – pohánkovec japonský, p. český a p. sachalinský