Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Slnečnica hľuznatá slnečnica hľuznatá v atlase inváznych rastlín

slnečnica hľuznatá Helianthus tuberosus

Autor:
Klára Delinčáková
Skupina:
Veveričky
Zachytené dňa:
4. novembra 2016 13:20
Fotografia  druhu  Slnečnica hľuznatá