Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Slnečnica hľuznatá slnečnica hľuznatá v atlase inváznych rastlín

slnečnica hľuznatá Helianthus tuberosus

Autor:
Anna Cabuková
Skupina:
Veveričky
Zachytené dňa:
18. septembra 2016 13:17
Poznámka:

Slnečnica hľuznatá je známejšia pod názvom topinambur . Jej hľuzy sú veľmi vhodné pre diabetikov, preto ju vidíme v záhrade.

Fotografia  druhu  Slnečnica hľuznatá