Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  srnec lesný  srnec lesný v atlase živočíchov

srnec lesný Capreolus capreolus

Autor:
Barbora Frniaková
Skupina:
traja prieskumníci
Zachytené dňa:
1. októbra 2016 15:57
Poznámka:

srna lesná

Fotografia  druhu  srnec lesný