Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  králik divý králik divý v atlase živočíchov

králik divý Oryctolagus cuniculus

Autor:
Dominika Kallayová
Skupina:
traja prieskumníci
Zachytené dňa:
8. októbra 2016 15:47
Fotografia  druhu  králik divý