Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Slnečnica hľuznatá slnečnica hľuznatá v atlase inváznych rastlín

slnečnica hľuznatá Helianthus tuberosus

Autor:
Mgr. Marta Stasinkova
Skupina:
Zborovskí žiaci
Zachytené dňa:
27. septembra 2016 14:05
Fotografia  druhu  Slnečnica hľuznatá