Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Slnečnica hľuznatá slnečnica hľuznatá v atlase inváznych rastlín

slnečnica hľuznatá Helianthus tuberosus

Autor:
Mgr. Jana Nichtová
Skupina:
Vážka
Zachytené dňa:
2. októbra 2016 10:13
Fotografia  druhu  Slnečnica hľuznatá