Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  hrdlička záhradná hrdlička záhradná v atlase živočíchov

hrdlička záhradná Streptopelia decaocto

Autor:
Miroslav Szepessy
Skupina:
Orly
Zachytené dňa:
18. mája 2016 7:53
Fotografia  druhu  hrdlička záhradná