Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  svrček poľný svrček poľný v atlase živočíchov

svrček poľný Gryllus campestris

Autor:
Miroslav Szepessy
Skupina:
Orly
Zachytené dňa:
23. apríla 2016 17:17
Fotografia  druhu  svrček poľný