Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  holub skalný (domestikovaná forma) holub skalný (domestikovaná forma) v atlase živočíchov

holub skalný (domestikovaná forma) Columba livia, f.domestica

Autor:
Miroslav Szepessy
Skupina:
Orly
Zachytené dňa:
29. apríla 2016 10:56
Fotografia  druhu  holub skalný (domestikovaná forma)