Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  jež bledý / jež východný jež bledý / jež východný v atlase živočíchov

jež bledý / jež východný Erinaceus roumanicus

Autor:
Miroslav Szepessy
Skupina:
Orly
Zachytené dňa:
14. mája 2016 21:49
Fotografia  druhu  jež bledý / jež východný