Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  veverica stromová veverica stromová v atlase živočíchov

veverica stromová Sciurus vulgaris

Autor:
Klaudia Džubáková
Skupina:
Vodovážky
Zachytené dňa:
31. marca 2016 14:31
Poznámka:

Veverica stromová

Fotografia  druhu  veverica stromová