Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  myšiak lesný myšiak lesný v atlase živočíchov

myšiak lesný Buteo buteo

Autor:
Tadeáš Kušnír
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
15. apríla 2015 15:38
Poznámka:

Počas sadenia zemiakov na poli

Fotografia  druhu  myšiak lesný