Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  pinka lesná pinka lesná v atlase živočíchov

pinka lesná Fringilla coelebs

Autor:
Tadeáš Kušnír
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
15. apríla 2015 17:30
Poznámka:

Na čerešni v našom dvore

Fotografia  druhu  pinka lesná