Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  bocian biely bocian biely v atlase živočíchov

bocian biely Ciconia ciconia

Autor:
Tadeáš Kušnír
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
16. apríla 2015 16:38
Poznámka:

Na prechádzke okolo rieky Torysa

Fotografia  druhu  bocian biely