Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  škorec lesklý škorec lesklý v atlase živočíchov

škorec lesklý Sturnus vulgaris

Autor:
Tadeáš Kušnír
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
15. apríla 2015 14:04
Poznámka:

V záhrade u susedov

Fotografia  druhu  škorec lesklý