Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  hýľ lesný hýľ lesný v atlase živočíchov

hýľ lesný Pyrrhula pyrrhula

Autor:
Mgr. Mariana Pšeneková
Skupina:
Hôrčatá
Zachytené dňa:
3. februára 2015 9:35
Fotografia  druhu  hýľ lesný