Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  stehlík pestrý stehlík pestrý v atlase živočíchov

stehlík pestrý Carduelis carduelis

Autor:
Mgr. Mariana Pšeneková
Skupina:
Hôrčatá
Zachytené dňa:
13. septembra 2014 14:00
Fotografia  druhu  stehlík pestrý